הכנה לפני שתילה

סדר הפעולות להכנת השטח לפני הנחת שטיחי דשא

מוגש ע"י משתלת עצה שדה

1. ניקוי השטח
סילוק פסולת בניין, אבנים, קוצים וכו'.

2. תוספת קרקע
אם יש צורך בתוספת אדמה, רצוי שזו תהיה משכבת הקרקע העליונה ( 20 ס"מ עליונים) ממקום שאינו משובש בעשבי בר רב-שנתיים.
יש להעדיף אדמה הדומה לקרקע המקומית ולפזר את הקרקע על כל השטח. עומק קרקע אידיאלי לדשא: 40-90 ס"מ – לפי הזן וקיבול שורשיו.derban small
קרקע רדודה יותר מצריכה תנאי דישון והשקיה מתוחכמים וקפדניים יותר. כאשר הקרקע העליונה, שבה יישתל הדשא, היא אדמת עומק נוהגים להחיות אותה באמצעות פיזור זבל רפת רקוב לפני השתילה (5 ליטר/מ"ר).

3. שיפועי קרקע
יצירת שיפועים מתונים (כ- 2% ), להבטחת ניקוז מלא של שטח המדשאה העליון. חשוב להימנע מיצירת שיפוע חזק מידי (למעלה מ- 15%), אשר יקשה על השימוש במכסחת הדשא וימנע השקיה אחידה בשל זרימת המים לחלק התחתון בטרם נספגו בעליון.

4. הנחת מערכת השקיה
לתכנון יעיל של המערכת רצוי שהדבר יעשההכנת לפני שתילה בידי מומחה. רצוי להשתמש בממטיר שספיקתו לא תעלה על 500 ליטר/שעה, כמו כן רצוי שמערכת ההשקיה תכלול קוצב או מחשב השקיה. עם התקנת מערכת ההשקיה יש לבדוק את אחידות פיזור המים (הבדיקה תתבצע בשעה שאין רוח).pasflum small
בדיקת האחידות: פזר קופסאות במרחקים של כ- 3 מטר זו מזו, פתח את המים לשעה והשווה את כמות המים בקופסאות. אם הפער עולה על 15% – יש לשפר את מערכת ההשקיה (שינוי מרווחים, שינוי ספיקה או תוספת ממטרות). יש להתייחס בתכנון ההשקיה, למצב שבו שטח הדשא נמצא ברמות שונות של שמש וצל, האיזורים המוצלים צורכים פחות מים, עקב התאדות נמוכה יותר.

5.בניית שבילים וריצוף
על השבילים והמרצפות לבלוט 4 ס"מ מעל הקרקע.

6. הדברת עשבים
שתי השקיות במרווח של שבוע בינהן יצמיחו את עשבי הבר. עשבים חד שנתיים ניתן להדביר באופן מכני – כיסוח או קלטור. עשבייה רב שנתית, כמו כוסאב, יבלית, סעידה, או דשא קודם, משמידים באמצעות ריסוס שתי וערב בקוטל עשבים מסוג ראונד-אפ לאחר ההשקיה. יש להמתין שבועיים עד לפגיעת החומר בשורשי העשבים. במקרה של התחדשות יש לבצע טיפולים חוזרים, וביניהם יש להשקות את השטח על מנת להצמיח עשבייה שלא הושמדה. ככלל נושא העשבייה במדשאות נמצא בחדשנות מתמדת ואנו ממליצים לפנות אלינו בכל התלבטות.

7. זיבול
טיוב הקרקע באמצעות חומר אורגני (זבל) בצורת קומפוסט או הומוס. המינון המומלץ הוא 10 ליטר קומפוסט לכל מ"ר (30 ליטר קומפוסט = 10 ליטר הומוס) אולם לא פחות מ- 5 ליטר למ"ר. קומפוסט חייב בהצנעה (הומוס לא).

8. עיבוד הקרקע
1. הפיכת הקרקע בקילשון או מתחחת בעומק של כ- 20 ס"מ להצנעת הקומפוסט ולאוורור.
2. שתי השקיות הרוויה להנחתת הקרקע ופירור רגבים.
3. יישור גס של השטח.
4. אם חלף זמן מאז נעשו הפעולות הנ"ל יש לבצע השקיית הרוויה 3 ימים לפני הנחת השטיחים.

9. פילוס
יישור סופי עדין במגרפה או במפלסת למניעת בורות ומהמורות.

10. דישון
בנוסף לקומפוסט יש להוסיף חומרי הזנה נוספים לקרקע (דשן כימי). פעולה זו תיעשה ביום הנחת שטיחי הדשא. (תפקיד הקומפוסט הוא ליצור מצע גידול טוב באמצעותו יוכל הצמח לקלוט היטב את חומרי ההזנה. הקומפוסט והדשן משלימים זה את זה) . לגבי סוג הדשן והמינון אנו ממליצים להתייעץ עמנו מראש.

11 . טיפול במזיקים
מיד עם קבלת הדשא יש להתחיל בטיפול נגד מזיקים (קרקע ועלווה), הסבר מפורט יינתן בעת הזמנת הדשא.