הסרטונים שלנו

חדש!

עצה שדה לא נשארת מאחור כשהטכנולוגיה מתקדמת ,אנו שמחים להציג את ערוץ הYoutube שלנו.

בערוץ נרכז סרטונים שונים הקשורים בדשא, בטיפול בו, בציוד הנדרש לשם כך ועוד ועוד.

ערוץ הYoutube שלנו:

http://www.youtube.com/user/EzaSade

טעימה קטנה: