טיפול קונבנציונאלי

הצלחת גידולם של מדשאות ועצים תלויה בראש ובראשונה באיכות הקרקע. לכן, ראשית יש לסלק מהמקום פסולת בניין, ואת הקרקע הנקייה יש לטייב על ידי הוספת קומפוסט (או הומוס, ביחס המתאים). קרקע עשירה תאפשר לצמח לקלוט היטב את חומרי ההזנה (הדשן) הנחוצים לו לצורך קיומו השוטף.
יש להקפיד על איכות הקומפוסט; קומפוסט טוב חייב להיות חסר ריח לחלוטין.בסיום הכנת השטח וטרם הנחת הדשא, הקרקע אמורה להיות מפולסת, בעלת שיפוע מתאים מהבית כלפי חוץ ונמוכה ב-4 ס"מ משבילים או מריצוף. עם קבלת הדשא ו/או העצים, נא לדרוש מהמוביל – או ישירות מהמשרד – הנחיות שתילה והמשך טיפול.
לפירוט בנוגע להכנת השטח לשתילת דשא, לחצו כאן.
טיפול קונבנציונאלי