מספרי גדר חיה טלסקופיות B-212

78.00

"8, ידיות טלסקופיות ממתכת